დასაწყისი / Daniel / 199606-Italia (Italy) / Bologna

გადაღების დრო