Нүүр хуудас / Daniel / 202002 03-भारत (India) / Agra 98