இல்லம் / ஆல்பங்கள் Panosx + Shushtarx + Puerto Maldonadox