Hasiera / Albumak Panosx + Algalha-Yafranx + Jaipurx