இல்லம் / ஆல்பங்கள் Panosx + Wadi Rumx + Naqsh-e Rostamx